07Νοέ
2016
0

Η σημασία του παιχνιδιού

Το παιχνίδι θεωρείται ότι αποτελεί κύρια δραστηριότητα των παιδιών και παράλληλα κεντρικό ζήτημα στη διεπιστημονική έρευνα της παιδικής ηλικίας στον αιώνα μας. «Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό» (Χουϊζίνγκα, 1989: 11), μια και η ύπαρξη πολιτισμού προϋποθέτει πάντα την ύπαρξη ανθρώπινης κοινωνίας, ενώ η ύπαρξη παιχνιδιού δεν απαιτεί παρόμοια προϋπόθεση. Παράδειγμα οι απλούστερες μορφές […]

07Νοέ
2016
0

Οι δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση του γραπτού λόγου

Η κατανόηση του γραπτού λόγου αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται το κείμενο και ο αναγνώστης. Το κείμενο περιέχει πληροφορίες που πρέπει να γίνουν κατανοητές από τον αναγνώστη, ο οποίος χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες του αλλά και την εμπειρία του καλείται να αλληλεπιδράσει με το κείμενο. Η κατανόηση του γραπτού λόγου σύμφωνα με τον […]

07Νοέ
2016
0

Αισθητηριακή ολοκλήρωση στα παιδιά με ΔΑΦ

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής  νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Η Dr. A. Jean Ayres ανέπτυξε τη γενική θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της θεραπείας μέσα από μελέτες στις νευροεπιστήμες και από μελέτες της σωματικής και νευρομυικής ανάπτυξης τη δεκαετία του εξήντα. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση ,λοιπόν, […]