Ρωτακισμοί- διαταραχή της άρθρωσης του φωνήματος /ρ/:

Ρωτακισμός είναι η ελαττωματική προφορά ή απουσία του /ρ/ ή η αντικατάσταση του μ’ έναν άλλο φθόγγο, παραρωτακισμός. Το /ρ/ είναι ο πιο δύσκολος φθόγγος, γιατί δεν έχει σταθερή σχηματιστική ζώνη μέσα στη στοματική κοιλότητα και έτσι η προφορά του διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα ή διάλεκτο. Το /ρ/ είναι φθόγγος τρεμόγλωσσος, ηχηρός και διαρκής. (Αναγνωστόπουλος, 2001· Καλαντζής, 2011).

Κάθε /ρ/ που σχηματίζεται σε άλλη θέση είναι ελαττωματικό. Τέτοιες ελαττωματικές προφορές του /ρ/ είναι:

Το /ρ/ που σχηματίζεται με τα δυο χείλη ( διχειλικό ρ),
Το /ρ/ που σχηματίζεται με στη ράχη της γλώσσας α) με το μαλακό ουρανίσκο και β) με τη σταφυλή,
Το /ρ/ που σχηματίζεται ανάμεσα από τη βάση της γλώσσας και της φαρυγγικής περιοχής ( φαρυγγικό ρ),
Το /ρ/ που σχηματίζεται στο λάρυγγα και μοιάζει σαν τριγμός (λαρυγγικό ρ).
(Καλαντζής, 2011)

Η θεραπεία του ρωτακισμού:

Η θεραπεία εξαρτάται από την υπομονή και τη θέληση όχι μόνο του ατόμου που πάσχει αλλά και του θεραπευτή. Προασκήσεις με κινήσεις της γλώσσας σε διάφορες θέσεις, γρήγορη εναλλαγή και άλλες τεχνικές είναι απαραίτητες Ο τελικός σκοπός μας είναι ο κραδασμός της άκρης της γλώσσας, να παράγουμε δηλαδή το τρεμόγλωσσο /ρ/. Κυρίως χρησιμοποιούνται διάφοροι γλωσσικοί συνδυασμοί (τρ, τδ, κ.α.) που συγγενεύουν στην άρθρωση και βοηθούν στην κατάκτηση της σωστής προφοράς του ρ, καθώς και άλλες γλωσσικές ασκήσεις με λέξεις που περιλαμβάνουν το ρ, όπως: τράβα, τρέχω, τρίχα, τρώγω, τρένο, ράβω, ρέμα κ.α. (Καλαντζής, 2011).

Κορδέλλλα Μάγδα,
Λογοθεραπεύτρια