Διαδραστικός πίνακας

➪ Γιατί είναι χρήσιμος ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση;

Ο Διαδραστικός Πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολέα (Data projector), ο οποίος:

👉 Οπτικοποιεί διαφορετικά αντικείμενα μάθησης

👉 Μετατρέπει το παραδοσιακό μάθημα σε μια διαδραστική εμπειρία

👉 Προσελκύει το ενδιαφέρον των μικρών αλλά και μεγάλων μαθητών

👉 Συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης

👉 Αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές

👉 Βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων

👉 Υποστηρίζει παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)

👉 Προάγει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία