Εργαλεία

Το Κέντρο Παιδιού & Γονέα, πάντα πρωτοπόρο και υποστηρικτό όσον αφορά την πρόοδο και εξέλιξη των παιδιών, φροντίζει να προμηθεύεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.