Επαυξημένη πραγματικότητα

Γιατί είναι χρήσιμη η επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση;

epau3imeni pragmatikotita

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η οποία:

  • Αποτελεί ένα εργαλείο με σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, καθώς αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές.
  • Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος μεταφορικές έννοιες και φράσεις, καθώς μπορεί και οπτικοποιεί σύνθετα γλωσσικά νοήματα.
  • Μέσω των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας οι μαθητές κατανοούν ευκολότερα και γρηγορότερα τα διάφορα περίπλοκα επιστημονικά φαινόμενα, καθώς πλέον δεν τα φαντάζονται, αλλά τα έχουν οπτικοποιημένα μπροστά τους!
  • Συχνά, οι μαθητές που χρησιμοποιούν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας έχουν καλύτερη απόδοση και επίδοση από αυτούς που εκπαιδεύονται με παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.