Εκπαιδευτικές εφαρμογές σε tablet

efarmoges se tablet

Η σωστή χρήση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών για τα παιδιά από 2,5 έως 5 ετών μπορεί να επιφέρει τη βέλτιστη γνωστική ανάπτυξη τους, ειδικά μέσα από τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών που έχουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Μέσα από αυτές τις εφαρμογές τα παιδιά αναπτύσσουν το λεξιλόγιο τους, καταλαβαίνουν τη χρήση των καθημερινών αντικειμένων, μαθαίνουν τα ζώα, τα χρώματα, τους αριθμούς, τα σχήματα, ακούν και βλέπουν μέσα από ρεαλιστικά βίντεο τα ζώα και τους ήχους που παράγουν, και τέλος μπορούν να δημιουργήσουν διάλογο με τους γονείς ή τους θεραπευτές τους εκτελώντας εντολές μέσα σε χώρους του σπιτιού, του σχολείου ή και σε μαγαζιά.