Εικονική πραγματικότητα

Γιατί είναι χρήσιμη η εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση;

eikoniki pragmatikotita

Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής, η οποία:

  • Διευκολύνει το μαθητή να κατανοήσει γρηγορότερα τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα.
  • Υποστηρίζει εναλλακτικές μορφές μάθησης, που μπορούν να βοηθήσουν μαθητές διαφορετικού τύπου, όπως τους ακουστικούς ή τους οπτικούς.
  • Συχνά, οι μαθητές που χρησιμοποιούν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν καλύτερη απόδοση και επίδοση από αυτούς που εκπαιδεύονται με παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.
  • Οι μαθητές συνεργάζονται με ευχαρίστηση με τον/την εκπαιδευτικό, καθώς η προηγμένη τεχνολογία αποτελεί κίνητρο για τους ίδιους.