Διαδραστικός πίνακας

Γιατί είναι χρήσιμος ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση;

diadrastikos pinakas

Ο Διαδραστικός Πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολέα (Data projector), ο οποίος:

  • Οπτικοποιεί διαφορετικά αντικείμενα μάθησης
  • Μετατρέπει το παραδοσιακό μάθημα σε μια διαδραστική εμπειρία
  • Προσελκύει το ενδιαφέρον των μικρών αλλά και μεγάλων μαθητών
  • Συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης
  • Αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές
  • Βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
  • Υποστηρίζει παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
  • Προάγει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία